பயனர் கணக்கை உருவாக்கவும்

 
  
  • தனி மனித விமர்சனங்களை தவிர்க்கவும்.
  • தனிப்பட்ட கட்சி, இனம், மதம் சார்ந்த பதிவுகளை தவிர்க்கவும்.
  • ஆட்சேபகரமான படங்கள், விடியோக்கள் தவிர்க்கவும்
  • வன்முறை மற்றும் தீவிரவாத தூண்டல்களை தவிர்க்கப்பட வேண்டும்
  • உண்மைக்கு புறம்பான, ஆதாரமற்ற தகவல்கள்,வதந்திகள் பதிவிடக் கூடாது.

(அல்லது)