இயக்கத்தில் இணைவதற்கு

ஏன் தொண்டர் தேவை?

இயக்கம் இந்தியாவில் இணைந்து செயல்பட சமூக அக்கறையுள்ள உங்களை அழைக்கிறோம். இயக்கம் இந்தியாவில் உறுப்பினராக இணைந்து இயக்கத்தின் நோக்கங்கள், செயல்திட்டங்களுக்கு தங்கள் ஆதரவளியுங்கள்.

தொண்டர்கள் தேர்வு முறை?

இயக்கம் இந்தியாவில் இணைந்து செயல்பட சமூக அக்கறையுள்ள உங்களை அழைக்கிறோம். இயக்கம் இந்தியாவில் உறுப்பினராக இணைந்து இயக்கத்தின் நோக்கங்கள், செயல்திட்டங்களுக்கு தங்கள் ஆதரவளியுங்கள்.

இயக்கத்தில் இணைவதற்கு விண்ணப்பம்

தன்னார்வ விவரங்கள் (2)

பெயர்

வயது

இடம்

துறை

விஜயகுமார்

28

Salem

Others

பெயர்

வயது

இடம்

துறை

Umapathy

23

Chennai

Water Bodies